Bästa medlemmar!


Pandemin begränsar fortfarande vår verksamhet, men vi hoppas vaccinationerna ger oss skydd och hjälper oss besegra den. Vi strävar dock att ordna olika tillfällen för våra medlemmar. Vi är samtidigt tacksamma för ideer om önskad föreningsverksamhet. Om Du har intresse att komma med i verksamheten, tveka inte att ta kontakt. Som vi tidigare informerat, är vi i behov av nya krafter för föreningens fortsatta verksamhet.
Vi medlemmar utgör tillsammans föreningen!

 Med hopp om en solig vår! Marianne Tiainen, ordförande

__________________________________________________________________________________

 Temat för i år är De Anhöriga. Vi ordnar en rekreations- och måbra- eftermiddag för kvinnliga anhöriga söndagen 24.4.22 kl 15.00-18.00 på Vs Relax spa.

Lillkyrovägen 61, 66500 Lillkyro. 15 platser är reserverade. Egna handdukar samt övriga bastu- och badtillbehör medtages.

Meddela om deltagande senast19.4 till johanna.teppo@pp.inet.fi eller ring/sänd SMS

 050-4114132. Transport för egen maskin eller samåkning. Inga övriga kostnader.

__________________________________________________________________________________

 På sensommaren ordnar vi en minigolfturnering för våra manliga anhöriga på Vasklot. Noggrannare information följer i följande brev, Facebook och på hemsidan.

 _________________________________________________________________________________

 Årsmötet blir onsdagen den 11.5.22 kl 17.00-19.00.

 Plats: i Pohys utrymmen, Korsholmsespl. 44, Vasa, 2. Vån. Vartti-mötesrum.

 Vi håller avstånd och ansiktsmasker.
Stadgeenliga ärenden avhandlas, bokslut för 2021, val av nya styrelsemedlemmar för två år, istället för dem som är i tur att avgå. Fastställs verksamhetsplan, budget för 2023, samt fastställs storleken på medlemsavgiften.

 Vi bjuder på kaffe med dopp! Välkommen!

 _________________________________________________________________________

 Föreningen vill fortfarande stöda medlemmarna med en 20 € ersättning för ex. fotvård eller kosmetologbesök. Stödet kan ges två gånger 2022. Samarbetspartner i Vasa är Caramia-skönhetssalong, Brändövägen 19, 65200 Vasa. Tidsbest: 050 348 2483.

 Men i år kan även andra skönhetssalonger användas. På övriga orter önskar vi att lokala företag används. Signerat kvitto med eget kontonummer kan sändas per post till Johanna Teppo, Berggatan 2-4 bst 406, 65100 Vasa eller scannas och sändas per e-post till johanna.teppo@pp.inet.fi

_________________________________________________________________________

 

Vi följer med koronasituationen och meddelar via vår hemsidan www.vamusi.fieller Facebook om eventuella kommande kaffeträffar, syjuntor och övrig verksamhet samt annulleringar. Ingen dejourering sker på kontoret. Simhallsbiljetter kan fås via föreningen tel: 050 411 4132.

OBS! På förbundets hemsida www.muma.fi finns mycket information om förbundets och övriga föreningars verksamhet, stödpersonsverksamhet, intressebevakning  samt korona-information, link till förbundets DIGI-skolningar o dyl. OLKA-Vasa centralsjukhus-sidor ger upplysning om sjukhusets frivilligverksamhet.

 Styrelsen                    

 

OBS! Föreningen behöver nya aktiva medlemmar till styrelsen, för att verksamheten skall kunna fortsätta. Tveka inte att ta kontakt och kom med i verksamheten!

Följ med hemsidorna www.vamusi.fi , FACEBOOK och tidningarnas föreningsspalter!!

Bästa medlemmar, för smidigare information och billigare kostnader, meddela sekreteraren, johanna.teppo@pp.inet.fi din e-post address. Endast viktig information om föreningen och medlemsbrev kommer att skickas via e-post.