JÄSENKIRJE  2/2018                                  

_________________________________________________________________________

                         

”Maurin-kahvit” ja ”Ompelukerho” jatkuvat! Ilmoitus hyvissä ajoin omilla kotisivuilla ja
  FACEBOOKISSA. Tulehan juttelemaan ja tapaamaan kahvittelun lomassa!
_________________________________________________________________________

             Kiitokset kuluneesta vuodesta, hyvää tulevaa joulua ja
                              onnea uudelle vuodelle 2019!

                MUISTAKAA SEURATA KOTISIVUJA  www.vamusi.fi  ja FACEBOOKIA! 
                                                                     Hallitus

==============================================================================

MEDLEMSBREV  2/2018                                                

 

_________________________________________________________________________

”Mauris-kaffe” och ”Syjunttan” fortsätter! Information finns i god tid på våra hemsidor och på FACEBOOK. Kom gärna med för att umgås och prata kring en kaffekopp!
_________________________________________________________________________  
                  Tack för det gågna året, God jul och ett Gott nytt år 2019!

                         
                KOM IHÅG ATT FÖLJA VÅRA HEMSIDOR www.vamusi.fi och FACEBOOK! 

                                                           Styrelsen

==============================================================

Puheenjohtaja / Ordförande
Kari Teppo kari.teppo@pp1.inet.fi      050-5613063

Varapuheenjohtaja / Viceordförande 
Malin Åkerman    malin.akerman@multi.fi      050-5923071

Sihteeri / Sekreterare
Johanna Teppo   johanna.teppo@pp.inet.fi   050-3509262

Pietarsaaren alue / Jakobstad nejden 
Malin Åkerman       050-5923071
________________________________________________________________________