Jäsenkirje 1-2/2020

VUOSIKOKOUSKUTSU II

Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistys ry – Vasanejdens njur- och leverförening rf sääntömääräinen VUOSIKOKOUS pidetään tiistaina 22.9.2020 klo 17.00 alkaen
Pohy:n Vartti-neuvotteluhuoneessa.
Korsholmanpuistikko 44, II-krs.  Vaasa.
  

Käsiteltävinä asioina ovat sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.
Vuoden 2019 tilinpäätös, valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet kahdeksi vuodeksi. Vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja päätetään jäsenmaksun suuruus.

HUOM! Uusia aktiivisia jäseniä tarvitaan!

TERVETULOA!  KAHVITARJOILU.            50-vuotta elintärkeää toimintaa
_________________________________________________________________________

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE II

Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistys ry – Vasanejdens njur- och leverförening rf stadgeenliga ÅRSMÖTE  hålls tisdagen den 22.9.2020 med start kl 17.00 i Österbottens föreningars  (fd VNF) utrymmen  Vartti-mötesrum, II-våning,  Korsholmsesplanaden 44, Vasa

Ärenden som behandlas på årsmötet är stadgeenliga:
Bokslutet för år 2019, val av medlemmar till styrelsen för de kommande två åren, istället för de som är i tur att avgå. Vi fastställer verksamhetsplanen för 2021, inkomster och utgifter samt medlemsavgiften

OBS! Nya aktiva medlemmar behövs!

VÄLKOMMEN!   KAFFEBJUDNING.               50 år av livsviktig verksamhet

_________________________________________________________________________

”TUNNE RINTASI”- RINTASYÖPÄLUENTO NAISILLE  

Luento tiistaina 1.9.20 klo 17.00 Pohyn Auditorio, Korsholmanpuistikko 44, I-kerros, Vaasa     Tervetuloa!   Ilmoittautuminen 30.8. mennessä tarjoilun vuoksi! Puh. 050-4114132

 

”KÄNN DITT BRÖST” – FÖRELÄSNING OM KVINNORS BRÖSTCANCER

Föreläsningen på tisdagen den 1.9.20 klo 17.00 i Pohy´s Auditorio Korsholmsespl. 44, I-vån, Vasa       Välkommen!  Anmälan senast 30.8. för servering! Tel. 050-4114132
__________________________________________________________________________________

                                     

Munuais- ja maksaliiton järjestämä MAKSA-luento Vaasassa tiistaina 3.11.20 klo. 18.00 alkaen. Korsholmanpuistikko 44, auditorio, I-krs.          Tervetuloa!

MAKSA-LUENTO ON PERUTTU!!!
LEVER-FÖRELÄSNINGEN HAR AVBRUTITS!!

Njur- och leverförbundet ordnar en LEVER-föreläsning i Vasa, tisdagen den 3.11.20 kl 18:00 vid
Korsholmsesplanaden. 44, auditoriet 1. vån.     Välkommen!
__________________________________________________________________________________

”Kahvilatreffit” ja ompeluseurat ja päivystys toimistolla jatkuvat, niistä ilmoitukset www.vamusi.fi  ja Facebook

Lukekaa myös www.muma.fi sivuja. Siellä tietoja liiton toiminnasta ja esim. vertaiskursseista ja edunvalvonnasta.

“Kaffeträffarna” och syjuntan fortsätter, samt när vi är anträffbara på vårt kontor.  Om dem informeras via www.vamusi.fi och Face-book. Besök också sidor www.muma.fi ang. förbundets verksamhet och ex. stödpersonsverksamhet och intressebevakning.

Joulu/50-vuotis juhlista ilmoitamme myöhemmin.     

Om Jul/50-årsjubileum meddelar vi senare.                            

                                         

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUOM! Kuluja vähentääksemme, ilmoitatko toimivan sähköposti osoitteesi sihteerille johanna.teppo@pp.inet fi tai vamusihallitus@gmail.com

OBS! för att minska på kostnader, meddela din e-postadress till sekr. johanna.teppo@pp.inet.fi. Via e-posten skickas endast medlemsbreven.                    

=============================================================

Puheenjohtaja / Ordförande
Kari Teppo kari.teppo@pp1.inet.fi      050-5613063

Varapuheenjohtaja / Viceordförande 
Marianne Tiainen    mariannea.tiainen@gmail.com      040-8278795

Sihteeri / Sekreterare
Johanna Teppo   johanna.teppo@pp.inet.fi   050-3509262