Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

YLEISTÄ

Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistyksellä on tarkoituksena palvella Vaasan keskussairaalan toiminta-alueella olevia munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaita.  Yhdistyksemme pyrkii yhdessä Munuais- ja maksa liiton kanssa toimimaan omalla alueellaan munuais- ja maksasairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja vähentämiseksi, yleisen tietouden lisäämiseksi munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.  Pyrimme aktivoimaan ja tukemaan potilaita sekä heidän omaisiaan ja läheisiään virkistystoiminnan ja avustusten avulla.  Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1970, ja vuosi 2018 oli yhdistyksemme 48. toimintavuosi.  Eripuolilla maata toimivien munuais- maksa ja elinsiirtopotilaiden yhdistysten katto-organisaationa toimii Munuais- ja maksaliitto ry.

 

HALLINTO

HALLITUS

 

Yhdistyksemme hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä. 
Hallitus vuonna 2018 oli seuraava:

Kari Teppo, puheenjohtaja
Malin Åkerman, varapuheenjohtaja
Johanna Teppo
Sirkka-Liisa Nabb
Dietmar Hahn
Ulla-Maj Hautamäki
Marianne Tiainen
Matts Stenbacka

Kokouksiin osallistuu myös kunniajäsen Paula Falck.

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 8 kertaa.  Hallituksen kokoukset järjestettiin VSY:n tiloissa ja kevään viim. kokous Strampenilla.  Hallituksen sihteerinä toimii Johanna Teppo.

JÄSENMÄÄRÄ

Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 216 jäsenmaksun maksanutta jäsentä + yksi kunniajäsen. Vuonna 2018 jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa, johon sisältyi Munuais- ja maksaliiton 6,00 euron osuus. Jäsenmaksut peritään Munuais- ja maksaliiton jäsenrekisterin kautta. Munuais- ja maksaliitto ry lähettää jäsenmaksun maksaneille neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Elinehto- lehden.

 

ELINSIIRROT

Kertomusvuoden aikana tehtiin 9 munuaisen siirtoa yhdistyksemme toiminta-alueelta.


SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4.2018 VSY:n tiloissa. Kokoukseen osallistui 10 henkilöä. 

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotus yhdistyksen jäsenille on tapahtunut jäsenkirjeellä, yhteistilaisuuksissa sekä henkilökohtaisesti.  Uusille jäsenille liitto lähettää tervetuloa kirjeen ja samalla lähetetään yhdistyksen tiedote.  Valtakunnallinen tiedottaminen Munuais- ja maksaliiton taholta on tapahtunut yhdistyskirjeillä, piirikirjeillä ja Elinehto-lehden välityksellä. Liitto on myös

Facebook´ssa.  Liiton painattamia julkaisuja on jaettu dialyysiosastolta ja munuaishoitajan kautta. Lahjoitusvaroilla kustannettuja kalium ja fosforioppaita jaettu munuaispotilaille.
Elinluovutuskortteja ja esitteitä jaettiin sekä kerrottiin toiminnastamme mm. seuraavissa paikoissa ja tilaisuuksissa:
- VKS:n info-pisteellä nähtävillä esitteitä ja elinluovutuskortteja
- VKS:n aulassa 25.10. osallistuttu ”Sairaalapäivään”.
- VAMK:n Alere tilassa osallistuttu ”Järjestöpäivä oppilaille”-päivään

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.vamusi.fi, joita ylläpitää hallitus. Myös Facebook on käytössä tiedottamisessa.

Yhdistyksen jäsenkirjeet, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä muut asiakirjat käännetään ruotsin kielelle ruotsinkielisiä jäseniämme varten.

TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksemme toiminnantarkastajana on toiminut Linda Strömman.

VARAINHANKINTA

Vaasanseudun munuais- ja maksa yhdistyksen tärkeimmät tulonlähteet ovat vuoden 2018 aikana olleet jäsenmaksu- ja arpajaistulot (339,95€), Vaasan Kaupungin avustus (400€).

STEA:n toiminta-avustustuksen 1000€. Lisäksi olemme saaneet Vaasan lääketieteelliseltä seuralta 1000 € avustuksen. Avustus oli haettu Munuais- ja maksaliiton julkaisemien oppaiden hankintaan, hyvinvointitapahtumien järjestämiseen sekä dialyysi- ja siirtopotilaiden liikunnan tukemiseen. Kulunut vuosi oli vaalivuosi. Vaalikerääjiä oli 5 eri paikkakunnalla. Keräystuotto oli 1390,98€.

 Taiteilija Maire Ruotsalaisen lahjoittamasta akvarellista painettuja adresseja ovat myyneet hallituksen jäsenet sekä dialyysiosastot.
Yhdistyksen tilinpäätös kertomusvuodelta on  -3031,92€ alijäämäinen.

MUU TOIMINTA

Vaasan keskussairaalan dialyysiosastolle, Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin dialyysiosastoille on tilattu aikakausilehtiä. Sekä Vaasan dialyysiosastolle on tilattu päivälehdet Pohjalainen (348€) ja Vasabladet (399€). Maailman Munuaispäivänä on yhdistys tarjonnut dialyysiosastoilla kakkukahvit.

 Marianne Tiainen ja Johanna Teppo osallistuivat 2 kertaa aluesihteerin järjestämiin kokouksiin Tampereella.  Toimikunnan yhtenä tehtävänä on vahvistaa Länsi-Suomen alueen yhdistysten yhteistyötä ja toimia yhdistysten tukena. 

Marianne Tiainen osallistui ”Vahvistu vapaaehtoisena”-kurssille Kuopiossa 20-21.4.18.

Liiton vuosikokokseen 19.5.18 osallistuivat Johanna ja Kari Teppo. Johanna valittiin liiton hallitukseen varajäseneksi.
Marianne Tiainen osallistui VSY:n kevätkokoukseen.
Johanna ja Marianne osallistuivat VSY:n syyskokoukseen.

Vertaistuki ja hyvinvointipäivään Tankarin majakalle 10.6.18 Kokkolaan osallistui 33 henkeä.
Matts Stenbacka osallistui Visit Vaasan järjestämään tilaisuuteen Hotelli Waskiassa.

Vaasan Kaupunginteatterin Myrskyluodon Maija näytökseen 19.10.17 osallistui 22 henkilöä.

Pikkujoulu järjestettiin 25.11.18 ravintola Villa Sandvikenissa Vaasassa. Tilaisuuteen osallistui 42 aikuista ja 2 lasta.  Joulujuhlassa järjestettiin myös arpajaiset.

Yhdistys on vuoden 2018 aikana tukenut jäsenistön liikuntaharrastuksia jakamalla 
uimahallilippuja.
Uimahallin käyttö on ollut säännöllistä, aktiivisia kävijöitä on 10 -15 henkilöä.
Vaasan dialyysiosaston potilas lahjoitti yhdistykselle rahaa, jolla hankittiin osastolle 12 kpl kuulokkeita.

Liiton järjestöpäiville Seinäjoelle osallistuivat Johanna ja Kari Teppo sekä Dietmar Hahn.

”Maurin kahvit” -elinsiirron saaneiden vertaistuki tapaamisia oli Uimahallin kahviossa
7 kertaa. Keskimäärin osallistujia oli 5 henkilöä.

Uusi toiminta ”Ompeluseura” kokoontui 4 kertaa, osallistujia 6/ kerta.

Yhdistyksemme on jäsenenä Vaasan Seudun yhdistykset ry:ssä (VSY ry - VNF rf),
jonka hallitukseen valittiin edelleen varapuheenjohtajaksi yhdistyksemme
puh. johtaja Kari Teppo.

Hallitus