Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YLEISTÄ

Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistyksellä on tarkoituksena palvella Vaasan keskussairaalan toiminta-alueella olevia munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaita.  Yhdistyksemme pyrkii yhdessä Munuais- ja maksa liiton kanssa toimimaan omalla alueellaan munuais- ja maksasairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja vähentämiseksi, yleisen tietouden lisäämiseksi munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.  Pyrimme aktivoimaan ja tukemaan potilaita sekä heidän omaisiaan ja läheisiään virkistystoiminnan ja avustusten avulla.  Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1970, ja vuosi 2017 oli yhdistyksemme 47. toimintavuosi.  Eripuolilla maata toimivien munuais- maksa ja elinsiirtopotilaiden yhdistysten katto-organisaationa toimii Munuais- ja maksaliitto ry.

HALLITUS

Yhdistyksemme hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitus vuonna 2017 oli seuraava:

Kari Teppo, puheenjohtaja
Malin Åkerman, varapuheenjohtaja
Johanna Teppo (toimii myös sihteerinä)
Sirkka-Liisa Nabb
Dietmar Hahn
Tuula Tarvonen
Ulla-Maj Hautamäki
Marianne Tiainen (valittiin 3.11.16 kokouksessa)
Matts Stenbacka (valittiin vuosikokouksessa 20.4.2017)

Kokouksiin osallistuu myös kunniajäsen Paula Falck.

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 7 kertaa.  Hallituksen kokoukset järjestettiin VSY:n tiloissa ja 1 Bock´s Corner Breweryssa.  

JÄSENMÄÄRÄ

Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 223 jäsenmaksun maksanutta jäsentä + yksi kunniajäsen. Vuonna 2017 jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa, johon sisältyi Munuais- ja maksaliiton 6,00 euron osuus. Jäsenmaksut peritään Munuais- ja maksaliiton jäsenrekisterin kautta. Munuais- ja maksaliitto ry lähettää jäsenmaksun maksaneille neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Elinehto- lehden.

ELINSIIRROT 

Kertomusvuoden aikana tehtiin 3 munuaisen siirtoa ja 1 kombi siirto yhdistyksemme toiminta-alueelta. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.4.2017 VSY:n tiloissa. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä.

TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedotus yhdistyksen jäsenille on tapahtunut jäsenkirjeellä, yhteistilaisuuksissa sekä henkilökohtaisesti.  Uusille jäsenille liitto lähettää tervetuloa kirjeen ja samalla lähetetään yhdistyksen tiedote.  Valtakunnallinen tiedottaminen Munuais- ja maksaliiton taholta on tapahtunut yhdistyskirjeillä, piirikirjeillä ja Elinehto-lehden välityksellä. Liitto on myös
Facebook´ssa.  Liiton painattamia julkaisuja on jaettu dialyysiosastolta ja munuaishoitajan kautta. Maksulliset julkaisut: kalium ja fosfori munuaispotilaan ruokavaliossa on kustannettu Vaasan lääketieteellisen säätiön lahjoitusvaroilla.
Elinluovutuskortteja ja esitteitä jaettiin sekä kerrottiin toiminnastamme mm. seuraavissa paikoissa ja tilaisuuksissa:
- VKS:n info-piste
- VKS:n aulassa järjestetty ”Sairaalapäivä”
- Botnia-hallissa järjestetty ”Seniori-päivä”
- Rewell-Centerissä järjestetty ”Vapaaehtoisten ja vammaisten päivä”
- VAMK:n Alere tilassa järjestetty ”Järjestöpäivä oppilaille”

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.vamusi.fi, joita ylläpitää hallitus. Myös Facebook on käytössä tiedottamisessa.

Yhdistyksen jäsenkirjeet, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä muut asiakirjat käännetään ruotsin kielelle ruotsinkielisiä jäseniämme varten. 

TOIMINNANTARKASTAJA 

Yhdistyksemme toiminnantarkastajana on toiminut Linda Strömman. 

VARAINHANKINTA 

Vaasanseudun munuais- ja maksa yhdistyksen tärkeimmät tulonlähteet ovat vuoden 2017 aikana olleet jäsenmaksu- ja arpajaistulot, Vaasan Kaupungin avustus (400€).

STEA:n toiminta-avustustuksen 1000€ lisäksi, olemme saaneet Vaasan lääketieteelliseltä seuralta 1000 € avustuksen.  Avustus oli haettu Munuais- ja maksaliiton julkaisemien oppaiden hankintaan, hyvinvointitapahtumien järjestämiseen sekä dialyysi- ja siirtopotilaiden liikunnan tukemiseen.  Liitolta saimme kannustusrahaa Länsi-Suomen alueen yhteisen ”Läheisten viikonlopun” järjestämiseen kuluja vastaavan summan 1663,62€.  
Aktia säätiöltä saimme myös avustusta 500€.
Kulunut vuosi oli vaalivuosi. Vaalikerääjiä oli 5 eri paikkakunnalla.
Keräystuotto oli 1235,90€.

Taiteilija Maire Ruotsalaisen lahjoittamasta akvarellista painettuja adresseja ovat myyneet hallituksen jäsenet sekä dialyysiosastot.

Yhdistyksen tilinpäätös kertomusvuodelta on -1201,30€ alijäämäinen. 

MUU TOIMINTA 

Vaasan keskussairaalan dialyysiosastolle, Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin dialyysiosastoille on tilattu aikakausilehtiä.  Munuaispäivänä on yhdistys tarjonnut dialyysiosastoilla kakkukahvit. 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Vaasassa 20.4.2017 VSY:n tiloissa. Erikoislääkäri Katariina Kiili kertoi Kombi-siirroista.
Pikkujoulu järjestettiin 26.11.17 ravintola Kaksi Kupolissa Vaasassa. Tilaisuuteen osallistui 59 aikuista ja 3 lasta.  Nefrologi Anna Salmela kertoi VKS:n uudisrakennuksesta ja uudesta dialyysiosastosta. Joulujuhlassa järjestettiin myös arpajaiset. 

Malin Åkerman osallistui 1 kerran, Kari Teppo ja Johanna Teppo 1 kerran aluesihteerin järjestämiin kokouksiin Tampereella.  Toimikunnan yhtenä tehtävänä on vahvistaa Länsi-Suomen alueen yhdistysten yhteistyötä ja toimia yhdistysten tukena.

Johanna Teppo ja Marianne Tiainen osallistuivat VAU:n järjestämään liikuntavastaavakoulutukseen Vaasan Uimahallissa 25.3.17.

Vertaistuki ja hyvinvointipäivään 28.5.2017 Närpiön Lind´s Kök´iin osallistui 41 henkeä.

Länsi-Suomen alueen vertaistapaaminen järjestettiin 12-13.8.2017 Tampereen Varalassa. Vaasasta osallistui 2 läheistä ja muista Länsi-Suomen alueen yhdistyksistä 6 läheistä.

Liiton yhteiseen Hyvinvointipäivään 9.9.17 Yyterissä osallistui 10 aikuista ja 1 lapsi.

Wasa Teaterin Ingvar näytökseen 30.9.2017 osallistui 20 henkilöä.

Kari ja Johanna Teppo osallistuivat Pohjanmaan järjestöfoorumin tilaisuuteen 10.10.17 Tropiclandiassa.

Vaasan Kaupunginteatterin Billy Elliot näytökseen 14.12.17 osallistui 20 henkilöä.
Vuoden lopussa yhdistys kustansi VKS:n dialyysiosaston hoitajille virkistysillan. Yhdistys on vuoden 2017 aikana tukenut jäsenistön liikuntaharrastuksia jakamalla ed. vuonna hankittuja uimahallilippuja. Uimahallin käyttö on ollut säännöllistä, aktiivisia  kävijöitä 10 -15 henkilöä.

Liiton järjestöpäiville Rovaniemellä ei osallistuttu.

Liiton vuosikokoukseen osallistui varapuheenjohtaja Malin Åkerman.

”Maurin kahvit” -elinsiirron saaneiden vertaistuki tapaamisia oli Uimahallin kahviossa
7 kertaa. Enimmillään osallistujia oli 9 henkilöä.

Uusi toiminta ”Ompeluseura” kokoontui 4 kertaa, osallistujia 6/ kerta.
Uusimme loppuvuodesta yhdistyksen kannettavan tietokoneen ohjelmineen.

Yhdistyksemme on jäsenenä Vaasan Seudun yhdistykset ry:ssä (VSY ry - VNF rf), jonka hallitukseen valittiin edelleen varapuheenjohtajaksi yhdistyksemme puh. johtaja Kari Teppo.

Hallitus