Ajankohtaiset / Aktuellt


          TOIMINTAA 2021
        VERKSAMHET 2021                      

 

Hei!
 
Yle Kokkolan toimittaja etsii haastateltavaksi elinsiirtoa odottavaa henkilöä (dialyysihoidossa oleva, mutta myös muuta elinsiirtoa odottava). Alueena on koko Pohjanmaan alue Vaasa/Seinäjoki/Kokkola. Haastattelu tulisi nettisivuille ja radioon.
 
Yhteydenotot:
 
Petri Inomaa
Viestintäpäällikkö
Päätoimittaja Elinehto-lehti, muma.fi, elinluovutuskortti.fi
040 5240 679
petri.inomaa@muma.fi

 _________________________________________________________________________

 Hyvät jäsenet!                                          

Yhdistys haluaa edelleen myös tänä vuonna tukea jäseniä 20 € korvauksella, jos käytte esim. lääkinnällisessä jalkahoidossa tai vaikkapa kasvohoidossa. Tuki voidaan käyttää vain kerran vuoden 2021 aikana.

 Vaasassa yhteistyösopimus on tehty Caramia-kauneushoitolan kanssa.
Osoite: Palosaarentie 19, 65200 Vaasa.  Ajanvaraus puh. 050-348 2483.
Muilla paikkakunnilla toivomme, että suositte paikallista kosmetologia tai lääkinnällistä jalkahoitajaa.
Kuittia ja tilinumeroa vastaan, maksamme 20 € hoitomaksusta. Allekirjoitetun kuitin ja oman tilinumeronne voitte lähettää postilla os. Johanna Teppo, Vuorikatu 2-4, as. 406, 65100 Vaasa tai skannata ja lähettää sähköpostilla johanna.teppo@pp.inet.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liiton taholta on myös paljon ehdotettu etäkokouksien/vertaistuki-iltojen järjestämistä digitaalisesti Microsoft Teams viestintä- ja yhteistyöalustan kautta. Haluaisimme myös tästä asiasta teidän mielipiteitänne.

Teams-linkin kautta voivat osallistua kuitenkin vain ne, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa.
Näettekö ylipäätään, että netissä tapahtuvat tapaamiset ovat tarpeellisia vai odotammeko aikaa, jolloin voimme kokoontua yhteen porukalla kasvokkain?

Vastauksenne voitte lähettää yhdistyksen sähköpostiin vamusihallitus@gmail.com tai viestillä/soittamalla puh. 050-4114132. Vastauksia toivomme 31.5. mennessä!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraamme korona-virus tilannetta ja ilmoitamme omilla sivuillamme www.vamusi.fi tai Facebookissa mahdollisista tulevista kahvilatreffeistä ja ompeluseuroista ym. toiminnasta sekä peruuntumisista.
Toimistolla ei ole päivystystä toistaiseksi. Uimahallilippuja voi tiedustella yhdistyksen puhelimesta 050-4114132.

HUOM! Liiton www.muma.fi kotisivuilla on paljon tietoa sekä liiton että muiden yhdistysten toiminnasta, vertaiskursseista ja edunvalvonnasta sekä korona-virus tilanteesta. Liiton järjestämiin Teams-koulutuksiin ym. tilaisuuksiin löytyy sivulta myös linkkejä. OLKA-Vaasan keskussairaala haulla saa tietoa sairaalan vapaaehtoistoiminnasta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja vielä hyvin tärkeää asiaa! Olemme tällä hetkellä yhdistyksessä sellaisessa tilanteessa, että jos emme saa lisää uusia aktiivisia jäseniä mukaan toimintaan/hallitukseen, on lopputuloksena yhdistyksen lopettaminen. Aikaa löytää uusia aktiiveja on vuoden 2022 toukokuun vuosikokoukseen asti!
NYT tarvitaan uusia voimia hallitukseen!

Terveisin ja paljon vastauksia toivoen!  Hallitus

===================================================================

Föreningen vill även i år understöda medlemmarna med en ersättning på 20€ vid ex. medicinsk fotvård eller ansiktsvård. Stödet gäller endast en gång  år 2021.

Samarbetspartner i Vasa är Caramia. Adress: Brändövägen 19, 65200 Vasa.
Tidsbestälning Tel: 050 348 2483.
På andra orter önskar vi att lokala företagare utnyttjas. Vårdkostnaderna ersätts med 20€ mot kvitto och er kontonummer. Signerat kvitto kan sändas per post till Johanna Teppo,  Berggatan 2-4, bst 406, 65100 Vasa. Det går också, att scanna och sända per e-post: johanna.teppo@pp.inet.fi

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________

 Vi vill emellertid veta på förhand om det finns intresse, att delta eller om det finns andra förslag.
Från förbundshåll har det föreslagits att distansmöten/ stödverksamhetskvällar kunde ordnas digitalt via Microsoft Teams kommunikationsplattformen.  Även i detta sammanhang önskar vi veta era åsikter. Endast de som uppgett e-postadress kan delta via Teamslinken.
Anser ni överlag, att det finns behov av att  ses över nätet, eller skall vi invänta tider då vi alla kan ses ansikte mot ansikte?

Sänd era svar till föreningens e-post: vamusihallitus@gmail.com eller textmeddelande via tel. 050 411 4132.   Vi vill gärna ha svar senast 31.5.

______________________________________________________________________

Vi följer med koronavirussituationen och informerar via de egna sidorna www.vamusi.fi eller Facebook om ev. kaffeträffar, symöten och övrig verksamhet eller inhiberingar. Vi har tillsvidare ingen dejourering vid kontoret. Man kan fråga efter simhallsbiljetter via föreningens telefon 050-4114132.
______________________________________________________________________

OBS! På förbundets hemsida: www.muma.fi finns mycket information om både förbundets och andra föreningars verksamhet, stödverksamhet, kurser och intressebevakning angående koronavirus-situationen. På hemsidorna finns linker till Teamsskolningar och annan verksamhet som förbundet ordnar.  På OLKA-Vasa centralsjukhus-sidan finns information om sjukhusets frivilliga verksamhet.

_______________________________________________________________________

Och ännu en viktig sak!  För närvarande är vi i en sån situation I föreningen, att om vi inte får med nya aktiva medlemmar till verksamheten/styrelsen, blir slutresultatet att föreningen upphör.   Vi har tid till årsmötet i Maj 2022, att finna nya aktiva. Nya krafter behövs till föreningen!
 

Vårhälsningar och med hopp om många svar!   Styrelsen

____________________________________________________________________________

Kiinnostaisiko yhdistystoiminta?

Olisiko sinulla tarmoa ja uusia ajatuksia Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistyksen toimintaan? Siellä, kuten muissakin liiton yhdistyksissä, otetaan mielihyvin vastaan uusia ihmisiä yhdistyksen hallitukseen.
Merkityksellistä vaikuttamis- ja vapaaehtoistyötä voi toki tehdä myös hallituksen ulkopuolella.
Ole rohkeasti yhteydessä esim hallituksen jäseniin .
Sinua tarvitaan, ja ehkä voisit löytää vapaaehtoistyöstä jotain, mitä juuri sinä tarvitset !
 
Skulle föreningsverksamhet vara någonting för dig?
 
Skulle du ha energi och nya ide'er gällande verksamheten för Vasanejdens njur- och leverförening? 
Där, liksom inom förbundets övriga föreningar, tar man gärna emot nya medlemmar till föreningens styrelse. 
Betydelsefull påverkan och frivilligarbete kan man dock göra utanför styrelsen. 
Tveka inte att t.ex kontakta styrelsemedlemmarna. 
Du behövs och kanske just du personligen kunde få ut något av frivilligarbete!

________________________________________________________________________

Seuraamme korona-virus tilannetta ja ilmoitamme omilla sivuillamme www.vamusi.fi tai Facebookissa mahdollisista tulevista kahvilatreffeistä ja ompeluseuroista ym. toiminnasta.

Toimistolla ei ole päivystystä toistaiseksi. Uimahallilippuja saa tarvittaessa soittamalla yhdistyksen puhelimeen 050-4114132.

Lukekaa myös www.muma.fi sivuja. Siellä on tietoja liiton toiminnasta, vertaiskursseista ja edunvalvonnasta sekä korona-virus tilanteesta.

_________________________________________________________________________

Vi följer med corona-virusutvecklingen och informerar om event. kommande  kaffeträffar och syjuntor osv. på vår hemsida www.vamusi.fi  eller Facebook .

På kontoret har vi tillsvidare ingen dejourering.
Simhallsbiljetter kan fås via föreningen, tel: 050 411 4132.

Information om förbundets verksamhet, stödpersonsverksamhet, intressebevakning  och coronautvecklingen  hittar man på www.muma.fi 

 

__________________________________________________________________________

Suomen munuaistautirekisten uusimman Vuosiraportin voi lukea osoitteesta www.muma.fi/smtr_vuosiraportti.

 ____________________________________________________________________

HUOM! HUOM!

Jotta voisimme säästää postikuluja, ilmoitatko sihteerille toimivan sähköpostisi, vamusihallitus@gmail.com  tai johanna.teppo@pp.inet.fi luvan jäsenkirjeen ja tärkeän postin lähettämiseen jatkossa sähköisesti. Lähetä viesti:  Otsikolla/aiheella ”Vamusi kirje"                     
              
 _____________________________________________________________________            

 OBS! OBS!

Om du önskar få ditt medlemsbrev och viktig post elektroniskt i fortsättningen, meddela den gärna till sekreterare, vamusihallitus@gmail.com eller johanna.teppo@pp.inet.fi ,så kan vi spara in på postkostnader. Medlemsbrevet skickas med rubriken ”Vamusi brev”.

                                             Hallitus/Styrelsen