Hallitus / Styrelse

Puheenjohtaja/Ordförande

Kari Teppo

Varisselänkatu 39 A 6
65200 Vaasa
050-5613063                 kari.teppo@pp1.inet.fi
_______________________________________________________

Varapuheenjohtaja/viceordförande
Perheasioiden yhteyshenkilö/Kontaktperson för familjeärende

Malin Åkerman
Regnbågen 4,
66900 Nykarleby
050-5923071                 malin.akerman@multi.fi

__________________________________________________________________

Johanna Teppo / sihteeri / sekreterare

050-3509262                 johanna.teppo@pp.inet.fi
__________________________________________________________________

Dietmar Hahn  / maksatukihenkilö/ stödperson för leverpatienter

050-3706663                 ing.di.hahn@gmail.com
__________________________________________________________________

Sirkka-Liisa Nabb
050-3040417                 sirkka-liisa.nabb@netikka.fi
__________________________________________________________________

Ulla-Maj Hautamäki  
050-3739087                 ullamaj.hautamaki@gmail.om
_
_________________________________________________________________

Marianne Tiainen
040-8278795              mariannea.tiainen@gmail.com_
__________________________________________________________________

Matts Stenbacka
040-5057175              stenbacka.matts@gmail.com 
__________________________________________________________________