Korsholmanpuistikko 44, 2 krs 65100 Vaasa

 

Yhdistyksemme tarkoituksena on palvella Vaasan keskussairaalan toiminta-alueella olevia munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaita. Yhdistyksemme pyrkii yhdessä Munuais- ja maksa liiton kanssa toimimaan omalla alueellaan munuais- ja maksasairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja vähentämiseksi, yleisen tietouden lisäämiseksi munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Pyrimme aktivoimaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan, läheisiään virkistystoiminnan ja avustusten avulla. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1970, ja vuosi 2018 on yhdistyksemme 48. toimintavuosi.

Tervetuloa mukaan!

 

Föreningens ändamål Vasanejdens njur- och leverförening rf ´s syfte är att betjäna njur-, lever- och transplantationspatienter i distriktet för Centralsjukhuset i Vasa. Tillsammans med Njur- och leverförbundet strävar föreningen i sitt verksamhetsområde till att förhindra njur- och leversjukdomar, att stävja och förminska följderna av dessa sjukdomar, att öka informationen om njur- och leversjukdomar samt hur man förhindrar att de uppkommer. Vi vill aktivera patienterna och deras nära anhöriga med hjälp av rekreation och bidrag. Föreningen grundades år 1970, och år 2018 var föreningens 48:e verksamhetsår.

 Välkommen med!
 

Liity jäseneksi

 

Tarvitsetko tietoa sairaudestasi?

Haluatko jakaa tarinasi jollekin, joka ymmärtää sen?

Haluatko kuulla minun tarinani?

Voit osallistua ja olla yksi meistä.

Jäsenyhdistyksissä voit tavata muita saman kokeneita. Yhdistysten tapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät.

Jäsenenä saat tietoa ja tukea. Jäsenet saavat postissa liiton Elinehto-lehden ja yhdistyksen jäsentiedotteet sekä paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut.

Jäsenenä pääset vaikuttamaan sairastuneiden ja heidän läheistensä elämään. Liitto ja yhdistykset tekevät jatkuvaa vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa.

 

Liity jäseneksi