Korsholmanpuistikko 44, 2 krs. 65100 Vaasa    puh. 050 4114132

          Korsholmsesplanaden 44, 2 vån. 65100 Vasa    tel.  050 4114132

52 vuotta edunvalvontaa

Yhdistyksemme tarkoituksena on palvella Vaasan keskussairaalan toiminta-alueella olevia munuais-, maksa- ja elinsiirtopotilaita. Yhdistyksemme pyrkii yhdessä Munuais- ja maksa liiton kanssa toimimaan omalla alueellaan munuais- ja maksasairauksien ehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi ja vähentämiseksi, yleisen tietouden lisäämiseksi munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä. Pyrimme aktivoimaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan, läheisiään virkistystoiminnan ja avustusten avulla. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1970, ja vuosi 2022 on yhdistyksemme 52. toimintavuosi.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Föreningens ändamål Vasanejdens njur- och leverförening rf ´s syfte är att betjäna njur-, lever- och transplantationspatienter i distriktet för Centralsjukhuset i Vasa. Tillsammans med Njur- och leverförbundet strävar föreningen i sitt verksamhetsområde till att förhindra njur- och leversjukdomar, att stävja och förminska följderna av dessa sjukdomar, att öka informationen om njur- och leversjukdomar samt hur man förhindrar att de uppkommer. Vi vill aktivera patienterna och deras nära anhöriga med hjälp av rekreation och bidrag. Föreningen grundades år 1970, och år 2022 var föreningens 52:e verksamhetsår.

 Välkommen med!
 

Haluatko oman munuais- tai maksaystävän?

Jäsenyhdistyksissä voit tavata muita saman kokeneita. Jäseneksi on tervetullut jokainen toiminnasta kiinnostunut: munuais- ja maksasairauteen sairastunut tai elinsiirtoa odottava tai sen saanut, heidän läheisensä, hoitohenkilöstö ja kaikki kiinnostuneet.

Haluan liittyä jäseneksi